Produktionsafgifter

Opkrævning af afgifter

For sukkerroer, der avles her i landet og sælges til fremstilling af hvidt sukker eller til anden industriel forarbejdning, skal betales en produktionsafgift. Afgiften udgør 60 øre pr. ton rene sukkerroer. Afgiften skal fremgå af salgsafregningen.

 

Produktionsafgiften opkræves med hjemmel i "Bekendtgørelse om produktionsafgift på sukkerroer", jf. bekendtgørelse nr. 2182 af 26. november 2021