Sukkerroeafgiftsfonden

Sukkerroeafgiftsfondens formål er at styrke sukkerroedyrkningens udvikling.

Sukkerroeafgiftsfonden er en fond, som i lighed med en række øvrige afgiftsfonde indenfor landbrugs- og gartneriområdet er stiftet og yder tilskud til en række aktiviteter i henhold til bestemmelserne i den lov, som i daglig tale benævnes Landbrugsstøtteloven.

Sukkerroeafgiftsfonden ledes af en bestyrelse, der er fondens øverste myndighed. Bestyrelsen er udpeget af fødevareministeren for en periode på 4 år.

Bestyrelsen består af 4 repræsentanter for landbruget og 2 repræsentanter for offentlige interesser. Disse udpeges af fødevareministeren efter forudgående udtalelse i enighed fra Landbrugsraadet, Dansk Landbrug, Danske Sukkerroedyrkere og Landsudvalget for Planteavl (4 repræsentanter) samt efter fælles udtalelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Forbrugerrådet, Det Frie Forskningsråd og Det Strategiske Forskningsråd (2 repræsentanter).

Sukkerroeafgiftsfonden administreres af:

Danske Sukkerroedyrkere
Axeltorv 3, 1. sal
1609 København V
Tlf. 33 39 40 09
Fax 33 39 41 41
E-mail. ks@lf.dk